top of page
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

ON ENERGI AS

Målet for ON Energi har helt fra starten av vært å utvikle en solid og attraktiv energientreprenør med nasjonalt nedslagsfelt og utgangspunkt fra Midt-Norge
​Målet for ON Energi har helt fra starten av vært å utvikle en solid og attraktiv  energientreprenør med nasjonalt nedslagsfelt og utgangspunkt fra Midt-Norge

ON Energi ble etablert 01.01.2017, etter en fusjon mellom to trønderske energientreprenører ​

 •  Elnett Energi AS​

 •  TrønderEnergi Elektro AS

​Målet for ON Energi har helt fra starten av vært å utvikle en solid og attraktiv  energientreprenør med nasjonalt nedslagsfelt og utgangspunkt fra Midt-Norge

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
ETABLERING OG UTVIKLING
STARTEN
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

ON Energi er, og skal være, en solid og attraktiv energientreprenør for prosjekter i hele landet.

Eierskapsoversikt :

 • ANEO - 49,9 % 
   

 • GUDBRANDSDAL ENERGI - 44,7 %
   

 • INVESTORER - 5,3 %

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
MÅLSETTING OG EIERSKAP
EN ELEKTRISK FREMTID
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

KOMPETENT​

Vi vil lykkes gjennom å tilføre markedet spesialisert kompetanse for den teknologien som støtter utviklingen i energisektoren. Vi følger regelverk, tar miljøhensyn og vil bidra til å velge bærekraftige løsninger.​

ENGASJERT​

Vi ser etter muligheter og løsninger for grønn utvikling i vår bransje. Vi har tillit til våre medarbeidere og tror at engasjerte medarbeidere presterer på et høyere nivå, og er mer innovative i jobben og tar bedre avgjørelser.​

ÅPEN​

Vi tror at åpenhet er viktig for å skape tillit, respekt og stimulere til innovasjon og læring, som igjen skaper gode vilkår for positiv endring – dette gir så godt grunnlag for utvikling av kunnskap og fremgang.​

ANSVARLIG​

Ansvarlig handler for oss om å ta vare på miljøet, sikre bærekraftig ressursbruk og ivareta samfunnets utvikling og velferd, men også å opptre lojalt, rettferdig og levere god kvalitet.

Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
VISJON OG VERDIER
VI GJØR REN FORNYBAR ENERGI TILGJENGELIG
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
SERVICE
KRAFTLINJE
STASJONSANLEGG
KONTROLLANLEGG
FOKUSOMRÅDER
ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
AVDELINGER
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Fokus på sikkerhet i alt vi gjør. Nullvisjon for hendelser knyttet til HMS, Miljø og Kvalitet.

 • Utvikling og ivaretakelse av sikkerhetskultur er viktig for oss
   

 • Ved å motivere medarbeidere kan virksomheten skape en god sikkerhetskultur
   

 • Sikkerhetsarbeidet er bygd opp rundt gjeldende regelverk, gode interne rutiner, sertifisering og kontinuerlig oppfølging og rapportering.

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
HMS KULTUR
MÅLSETTINGER
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
SERTIFISERINGER
ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
SPESIALKOMPETANSE

Vår Spesialkompetanse sikrer god kvalitet og sikker prosjektgjennomføring. 

 • Sertifisert for alle ledende endeavslutninger og skjøter inntil 170kV spenningsnivå.
   

 • Sertifisert for alle ledende effektbrytere på 24-145kV spenningsnivå.

Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
STASJON
ELKRAFT

Elkraft er delt i to avdelinger – Stasjon og Entreprise

 

Stasjon har fokus på nybygg og renovering av komplette trafostasjoner og høyspent kabelanlegg i hele Norge. Her har vi samlet betydelig spesialkompetanse og referanser innenfor området. Regionale nettselskap, Statnett og andre eiere av høyspent infrastruktur, samt apparatleverandører er typiske kunder.

 

 

Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Entreprise er totalentreprenør for høyspentanlegg.

 

Entreprise prosjekter, planlegger og leverer prosjekter på alle spenningsnivå fra 12V batterianlegg til 420 kV høyspentanlegg. Elektrifisering innenfor Industri, jernbane og kunder med stort effektbehov er typiske kunder.

 

 

 

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
ENTREPRISE
ELKRAFT
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

ON Energi er en betydelig aktør for planlegging og montasje ved nybygging og oppgradering av kontrollanlegg i prosjekter i hele Norge. Vi gjennomfører prosjekter både i Trafo- og kraftstasjoner. Produsenter av utstyr, regionale nettselskap og Statnett er eksempel på våre kunder.

 

 

 

 

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
KONTROLLANLEGG
AVDELINGER
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Bygging av kraftlinje har vi samlet i vårt datterselskap ON Linje.

ON Linje har betydelig kompetanse og erfaring fra bygging av alle typer kraftlinjer opp til 132 kV. Regionale nettselskap er våre hovedkunder for kraftlinjeområdet.

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
KRAFTLINJE
AVDELINGER
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Service er delt opp i følgende avdelinger : 

 • Kraft og Industriservice

 • Samferdsel

ON Energi er leverandør av spesialiserte elektrotjenester knyttet samferdsel, eklektisk infrastruktur og tilhørende service. Vi leverer tjenester på alle spenningsnivå fra fiber til 420 kV – serviceoppdrag, ramme-, drifts- og vedlikeholdsavtaler, samt prosjekter. Industri, nettselskap og andre eiere av større el-anlegg er våre primærkunder.

 

 

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
SERVICE
AVDELINGER
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Vi har bygget en betydelig kundeportefølje, og er stolt av de vi kan kalle våre kunder og samarbeidspartnere.

 

 

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
KUNDEPORTEFØLJE
NOEN AV VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Norges mest kompetente på omformerstasjoner -  har gjennomført 4 siste prosjekter for BaneNor.

 

Ansvarlig for all logistikk og montasje

 

Nøkkelinfo:

• 2 stk 20 MVA statiske omformere
 

• 2 stk 132kV GIS anlegg
 

• 2 stk 20 MVA 132kV trafoer
 

• Behersker BaneNor’s tekniske spesifikasjoner

 

Prosjektet gjennomført i 2023 på tid og budsjett

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
HELL OMFORMER
INNBLIKK - SLUTTKUNDE BANENOR
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Totalentreprenør for logistikk, betong, stål og all kabelhåndtering fra Drammen Havn til installasjonsted

Nøkkelinfo:

 • 24 km med 2500mm2 kabel.

 • 36kg/mtr 1000mtr pr trommel

 • Trommelmål 4x5meter 43tonn

 • Egenutviklet kabelaggregat for skånsom kabelhåndtering

 • Seriekoblede kabelskyvere

 • Montasje i 40mtr vertikal kabelsjakt

 

Gjennomført i 2022 på tid og budsjett

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
SMESTAD - SOGN
420kV KABELFORBINDELSE
INNBLIKK - SLUTTKUNDE STATNETT
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Totalansvarlig for elektroteknisk prosjektering, leveranse og installasjon av kabelforbindelse.

 

 • 3*3*1600mm2 a’ 4km totalt 36km. 56 tromler
   

 • Detaljprosjektering pågår - gjennomføring planlagt 2024
   

 • Bygges i tettbebygd strøk – fokus på miljø og transport
   

 • Bygger også begge stasjonene for Tensio

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
UNIVERSITETET - BELBUAN
132kV KABEL
INNBLIKK - SLUTTKUNDE TENSIO
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Forsyning til nytt boligområde i Orkanger

Nøkkelinfo:
 

• Levering og montering av 2 stk nye nettstasjoner med trafo
 

• Trekking og kobling av 1100m høyspentkabel
 

• Skjøting mot eksisterende høyspent kabel
 

• Trekking og kobling av 3000m lavspentkabel

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
LYSTHUSFLATA BOLIGOMRÅDE
INNBLIKK - SLUTTKUNDE NETTSELSKAPET
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Komplett jordingsanlegg for 132kV utendørs koblingsanlegg.

 

Nøkkelinfo:

 • 2 stk trafosjakter og kontrollbygg.
   

 • impulsjord med 8stk 10m jordspyd, ringjord og maskenett, samt intern jording i trafosjakter.

 

Gjennomført i 2023

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
JORDINGSANLEGG
NEA TRAFOSTASJON
INNBLIKK - SLUTTKUNDE TENSIO
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Oppgradering av høyspentanlegg for Nammo NAD på Løkken.

 

 • Montering av dobbel nettstasjon med hhv 22kV/400V, og 22kV/690V transformator.
   

 • Trekking av høyspentkabel ned i gruvegang på -380m og -810m
   

 • Tilkobling av transformator i gruve og nettstasjon.
   

 • Ny forsyning til heismotor i topp av silo på 70m via frekvensomformer.

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
OPPGRADERING HS ANLEGG
NAMO NAD
INNBLIKK - SLUTTKUNDE NAMO NAD
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Siden 2021 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Trondheim kommune.

Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger.

Oppdraget omfatter også administrering og planlegging av arbeidsoppgaver, beredskap, dokumentasjon, møtevirksomhet, rapportering til byggherre og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift, vedlikehold og fornyelse av gatelysanlegget i Trondheim kommune.

Nøkkelinfo:

• Ca. 25 000 gatelys

• Ca. 1000 fordelinger

• Ca. 1300 km kabel

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS 
INNBLIKK - SLUTTKUNDE TRONDHEIM KOMMUNE
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Siden 2019 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Melhus kommune.

Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger.

Oppdraget omfatter også administrering og planlegging av arbeidsoppgaver, beredskap, dokumentasjon, møtevirksomhet, rapportering til byggherre og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift, vedlikehold og fornyelse av gatelysanlegget i Melhus kommune.

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKT
MED MELHUS KOMMUNE
INNBLIKK - SLUTTKUNDE MELHUS KOMMUNE
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Fornyelse av komplett gatelysanlegg med master, armaturer, kabel og fordeling.

ON Energi er totalentreprenør av hele gatelysanlegget med graver og koordinering mot andre kabeletater samt VA.

Nøkkelinfo:

• Ca. 230 nye master og armaturer

• 9 nye gatelysfordelinger

• Ca. 8000m kabel

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
GATELYSANLEGG GIMSE
INNBLIKK - SLUTTKUNDE MELHUS KOMMUNE
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Bygging av 24 km med 22 kV-linje, dette inkluderte følgende:

• Seksjonsvis bygging med til sammen 21 avgreninger

• 2 stk. Stålmaster

• Fjordspenn over Lakselvbukt (ca. 700m)

• Riving av eksisterende linje.

• Linjen ble bygget parallelt med 22 kV linje I drift.


Gjennomføringsperiode: 2020 – 2021, prosjektet ble overlevert 6 mnd. Før frist.

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
KRAFTLINJE
INNBLIKK - SLUTTKUNDE TKN (ARVA)
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

Totalentreprenør for høyspenningsanlegg

Elektroteknisk prosjektering, leveranser og installasjon

Nøkkelinfo:

 • 20 stk transformatorer 24/0,4kV
   

 • Koblingsanlegg
   

 • Kondensatorbatterier

Detaljprosjektering pågår – installasjonsfase 2024

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
ENGEBØ-PROSJEKTET
INNBLIKK - SLUTTKUNDE NORDIC MINING
Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss! ON Energi

ON Linje er totalentreprenør for bygging av en ny 4,4 km 132kV luftlinje med komposittmaster for Mørenett (Linja). Linja bygges på Gurskøy. Prosjektet inneholder:

 • 4,4km med 132kV komposittmast-linje
   

 • To stålstativer for bryterarrangement og kontrollanlegg/kiosk
   

 • Oppgradering av vei og bygging av ny tilkomstvei
   

 • To stålstativer for 66kV forbikoblingsarrangement inkl. grunnarbeider og kabelanlegg.

Prosjektet hadde en oppstart i desember 2022, og er estimert ferdig innen oktober 2023.

ON Energi. Presentasjon Servicekonseptet. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
KRAFTLINJE
66 (132) kV-LINJE 
INNBLIKK - SLUTTKUNDE MØRENETT
On Energi Logo
ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss. Vi er blant norges fremste når det kommer til utbygging av elektrisk infrastruktur.