top of page
ON Energi - Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!

AVDELINGER

ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
​Etter mange år hvor vi har levert ulike prosjekter til kraftforsyningen i Norge, har vi opparbeidet en unik spesialkompetanse innenfor alle deler av elkraftområdet. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester basert på sertifisert spesialkompetanse innenfor en rekke områder – som høyspent kabling, endeavslutninger opp til 170 kV og effektbryteranlegg. 

Etter mange år hvor vi har levert ulike prosjekter til kraftforsyningen i Norge, har vi opparbeidet en unik spesialkompetanse innenfor alle deler av elkraftområdet. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester basert på sertifisert spesialkompetanse innenfor en rekke områder – som høyspent kabling, endeavslutninger opp til 170 kV og effektbryteranlegg. 

ELKRAFT

​Etter mange år hvor vi har levert ulike prosjekter til kraftforsyningen i Norge, har vi opparbeidet en unik spesialkompetanse innenfor alle deler av elkraftområdet. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester basert på sertifisert spesialkompetanse innenfor en rekke områder – som høyspent kabling, endeavslutninger opp til 170 kV og effektbryteranlegg. 
​ON Linje har betydelig kompetanse og erfaring fra bygging av alle typer kraftlinjer opp til 132 kV. Regionale nettselskap er våre hovedkunder for kraftlinjeområdet.  ​  Utførelse av disse prosjektene utføres av vårt datterselskap ON Linje AS.

ON Linje har betydelig kompetanse og erfaring fra bygging av alle typer kraftlinjer opp til 132 kV. Regionale nettselskap er våre hovedkunder for kraftlinjeområdet.

Utførelse av disse prosjektene utføres av vårt datterselskap ON Linje AS.

KRAFTLINJE

​ON Linje har betydelig kompetanse og erfaring fra bygging av alle typer kraftlinjer opp til 132 kV. Regionale nettselskap er våre hovedkunder for kraftlinjeområdet.  ​  Utførelse av disse prosjektene utføres av vårt datterselskap ON Linje AS.
ØYSTEIN TODAL

DIVISJONSDIREKTØR i ON Energi

"Vi har delt oss opp i avdelinger slik at hvert område kan fokusere på spesifikke oppgaver og utvikle spesialisert ekspertise. Denne tilnærmingen bidrar til effektivitet,  og gir oss et veldig godt grunnlag for samarbeid på tvers av fagområder"

​"Vi har delt oss opp i avdelinger slik at hvert område kan fokusere på spesifikke oppgaver og utvikle spesialisert ekspertise. Denne tilnærmingen bidrar til effektivitet,  og gir oss et veldig godt grunnlag for samarbeid på tvers av fagområder"
SAMMEN BYGGER VI NORGES FREMTID
​"Vi har delt oss opp i avdelinger slik at hvert område kan fokusere på spesifikke oppgaver og utvikle spesialisert ekspertise. Denne tilnærmingen bidrar til effektivitet,  og gir oss et veldig godt grunnlag for samarbeid på tvers av fagområder"
SPESIALISERT EKSPERTISE
​ON Energi utfører ulike serviceoppdrag og prosjekter hvor spesialkompetanse ofte er etterspurt. Vi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet med særlig fokus på anlegg for høyspenning og infrastruktur

ON Energi utfører ulike serviceoppdrag og prosjekter hvor spesialkompetanse ofte er etterspurt. Vi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet med særlig fokus på anlegg for høyspenning og infrastruktur

SERVICE

​ON Energi utfører ulike serviceoppdrag og prosjekter hvor spesialkompetanse ofte er etterspurt. Vi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet med særlig fokus på anlegg for høyspenning og infrastruktur
​Forretningsområde kontrollanlegg & kraftstasjon tilbyr tjenester og leveranser samt montasje av kontrollanlegg og mellomspenningsanlegg.

Forretningsområde kontrollanlegg & kraftstasjon tilbyr tjenester og leveranser samt montasje av kontrollanlegg og mellomspenningsanlegg.

KONTROLLANLEGG

​Forretningsområde kontrollanlegg & kraftstasjon tilbyr tjenester og leveranser samt montasje av kontrollanlegg og mellomspenningsanlegg.
bottom of page