top of page
​Et prosjekt hvor vi var totalansvarlig for elektroteknisk prosjektering, leveranse og installasjon av kabelforbindelse.

Et prosjekt hvor vi var totalansvarlig for elektroteknisk prosjektering, leveranse og installasjon av kabelforbindelse.

​Et prosjekt hvor vi var totalansvarlig for elektroteknisk prosjektering, leveranse og installasjon av kabelforbindelse.
132 kV KABEL
UNIVERSITETET - BELBUAN

NØKKELINFO :

- *3*1600mm2 a’ 4km

- Totalt 36km

- 56 tromler​

- Bygges i tettbebygd strøk – fokus på miljø og transport

- Vi bygger også begge stasjonene for Tensio i dette prosjektet.

Detaljprosjektering pågår - gjennomføring planlagt 2024

KONTAKTPERSON

Christoffer Blaalid

(+47) 952 14 204
cbl@onenergi.no

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

SMESTAD - SOGN

420 kV KABELFORBINDELSE

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

HELL

OMFORMER

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

UNIVERSITETET - BELBUAN

132 kV KABEL

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

ENGEBØ

HØYSPENTANLEGG

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

LINJE ULLSFJORD

22 kV LINJE

KRAFTLINJE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

GURSKØY

132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE

KRAFTLINJE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

ORKANGER

TRAFO OG HØYSPENT

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

NEA

JORDINGSANLEGG

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

LØKKEN

OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

TRONDHEIM

DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

MELHUS

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

MELHUS

FORNYELSE AV GATELYSANLEGG

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
bottom of page