top of page
ON Energi - Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!

OM OSS

On Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
ON Energi kan som en av landets ledende energientreprenører tilby kunden prosjektutvikling i hele eller deler av prosessen fra et behov oppstår til prosjektet er bygget, testet og ferdigstilt.

Vår rolle som uavhengig leverandør skreddersyr prosjekter etter kundens behov. Vi tar hånd om plan og søknadsprosess, prosjektering, risikostyring, prosjektplanlegging, logistikk samt gjennomføring og dokumentasjon. Dette gir en prosess som gir våre kunder trygghet og får prosjektet gjennomført på en effektiv og trygg måte.

ON Energi kan som en av landets ledende energientreprenører tilby kunden prosjektutvikling i hele eller deler av prosessen fra et behov oppstår til prosjektet er bygget, testet og ferdigstilt.

ON Energi kan som en av landets ledende energientreprenører tilby kunden prosjektutvikling i hele eller deler av prosessen fra et behov oppstår til prosjektet er bygget, testet og ferdigstilt.
EN AV NORGES LEDENDE ENERGIENTREPRENØRER
ON ENERGI ER
KVALIFIKASJONER
​Vi ønsker å være i front i bransjen, derfor er det viktig for oss at vi holder oss oppdatert når det kommer til nye standarder.
SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER

Vi ønsker å være i front i bransjen, derfor er det viktig for oss at vi holder oss oppdatert når det kommer til nye standarder.

Derfor er vi dedikerte ift at våre ansatte skal inneha alle de siste godkjenninger og sertifiseringer slik at vi kan sørge for at vi leverer på øverste hylle. 

​Vi skal sørge for at vår felles elektriske fremtid skal bygges på en måte som tilfredsstiller dagens behov uten å begrense mulighetene for fremtidige generasjoner.

ON Energi er en kompetent og ansvarlig energientreprenør som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten. Vår bærekraftspolicy inkluderer følgende punkter.

- Vi måler og evaluerer effekten av bærekraftstiltakene våre

- Vi er åpne om vårt arbeid med bærekraft

- Vi stiller krav til samarbeidspartnere og leverandører

- Vi etterlever alle lover og forskrifter

Vi skal sørge for at vår felles elektriske fremtid skal bygges på en måte som tilfredsstiller dagens behov uten å begrense mulighetene for fremtidige generasjoner.

​Vi skal sørge for at vår felles elektriske fremtid skal bygges på en måte som tilfredsstiller dagens behov uten å begrense mulighetene for fremtidige generasjoner.
VÅR BÆREKRAFTSVISJON
EN LEDENDE ENERGI
​Være med på å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.
VÅRE FOKUSOMRÅDER IFT
FNS BÆREKRAFTSMÅL
​Være med på å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Være med på å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

​Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

​ON Energi skal være med på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

ON Energi skal være med på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

ON Energi kan som en av landets ledende energientreprenører tilby kunden prosjektutvikling i hele eller deler av prosessen fra et behov oppstår til prosjektet er bygget, testet og ferdigstilt.

ON Energi ble etablert 01.01.2017, etter en fusjon mellom Elnett Energi og TrønderEnergi Elektro.

Målet for ON Energi har helt fra starten av vært å utvikle en solid og attraktiv  energientreprenør med nasjonalt nedslagsfelt og utgangspunkt fra Midt-Norge. 

 

ON Energi er, og skal være, en solid og attraktiv energientreprenør for prosjekter i hele landet.

HISTORIEN VÅR

ON Energi kan som en av landets ledende energientreprenører tilby kunden prosjektutvikling i hele eller deler av prosessen fra et behov oppstår til prosjektet er bygget, testet og ferdigstilt.
​KOMPETENT Vi vil lykkes gjennom å tilføre markedet spesialisert kompetanse for den teknologien som støtter utviklingen i energisektoren. Vi følger regelverk, tar miljøhensyn og vil bidra til å velge bærekraftige løsninger. ​ ENGASJERT Vi ser etter muligheter og løsninger for grønn utvikling i vår bransje. Vi har tillit til våre medarbeidere og tror at engasjerte medarbeidere presterer på et høyere nivå, og er mer innovative i jobben og tar bedre avgjørelser. ​ ÅPEN Vi tror at åpenhet er viktig for å skape tillit, respekt og stimulere til innovasjon og læring, som igjen skaper gode vilkår for positiv endring – dette gir så godt grunnlag for utvikling av kunnskap og fremgang.  ANSVARLIG Ansvarlig handler for oss om å ta vare på miljøet, sikre bærekraftig ressursbruk og ivareta samfunnets utvikling og velferd, men også å opptre lojalt, rettferdig og levere god kvalitet.

KOMPETENT

Vi vil lykkes gjennom å tilføre markedet spesialisert kompetanse for den teknologien som støtter utviklingen i energisektoren. Vi følger regelverk, tar miljøhensyn og vil bidra til å velge bærekraftige løsninger.

ENGASJERT

Vi ser etter muligheter og løsninger for grønn utvikling i vår bransje. Vi har tillit til våre medarbeidere og tror at engasjerte medarbeidere presterer på et høyere nivå, og er mer innovative i jobben og tar bedre avgjørelser.

ÅPEN

Vi tror at åpenhet er viktig for å skape tillit, respekt og stimulere til innovasjon og læring, som igjen skaper gode vilkår for positiv endring – dette gir så godt grunnlag for utvikling av kunnskap og fremgang.

 

ANSVARLIG

Ansvarlig handler for oss om å ta vare på miljøet, sikre bærekraftig ressursbruk og ivareta samfunnets utvikling og velferd, men også å opptre lojalt, rettferdig og levere god kvalitet.

VÅRE VERDIER

​KOMPETENT Vi vil lykkes gjennom å tilføre markedet spesialisert kompetanse for den teknologien som støtter utviklingen i energisektoren. Vi følger regelverk, tar miljøhensyn og vil bidra til å velge bærekraftige løsninger. ​ ENGASJERT Vi ser etter muligheter og løsninger for grønn utvikling i vår bransje. Vi har tillit til våre medarbeidere og tror at engasjerte medarbeidere presterer på et høyere nivå, og er mer innovative i jobben og tar bedre avgjørelser. ​ ÅPEN Vi tror at åpenhet er viktig for å skape tillit, respekt og stimulere til innovasjon og læring, som igjen skaper gode vilkår for positiv endring – dette gir så godt grunnlag for utvikling av kunnskap og fremgang.  ANSVARLIG Ansvarlig handler for oss om å ta vare på miljøet, sikre bærekraftig ressursbruk og ivareta samfunnets utvikling og velferd, men også å opptre lojalt, rettferdig og levere god kvalitet.
VÅKENT ØYE 
REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS AKTSOMHETSVURDERING
​"Det er særdeles viktig at vi holder oss våkne, og hele tiden sørger for at vi leverer kvalitet av aller høyeste nivå i henhold til gjeldende regelverk. Dette gjør vi gjennom å kontinuerlig evaluere vårt arbeid og metoder"
ESPEN SIVERTSEN

Installatør / Leder KS

​"Det er særdeles viktig at vi holder oss våkne, og hele tiden sørger for at vi leverer kvalitet av aller høyeste nivå i henhold til gjeldende regelverk. Dette gjør vi gjennom å kontinuerlig evaluere vårt arbeid og metoder"

"Det er særdeles viktig at vi holder oss våkne, og hele tiden sørger for at vi leverer kvalitet av aller høyeste nivå i henhold til gjeldende regelverk. Dette gjør vi gjennom å kontinuerlig evaluere vårt arbeid og metoder"

ENERGIENTREPRENØR FOR HELE NORGE
EIERSKAP OG STYRE

ON Energi er godt posisjonert som en betydelig energientreprenør for gjennomføring av prosjekter knyttet til energiforsyningen i hele Norge. ON Energi har to hovedeiere – Aneo AS og Gudbransdal Energi Holding AS.

 

Aneo AS (49,9%)

Aneo ble etablert av TrønderEnergi og HitecVision i 2022, med vesentlige eiendeler på vindkraft, vannkraft, tjenesteleveranser for elektrifisering av samfunnet og med en betydelig vekstkapital for videre satsing som et Nordisk fornybarkonsern. Selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim og aktivitet i hele Norden.

Gudbrandsdal Energi Holding AS (44,2% som 100% eier av Elnett Energi Invest AS)

Gudbrandsdal Energi Holding AS er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet, en av Innlandets mest solide virksomheter. Konsernets aktiviteter spenner over et vidt område, med produksjon av fornybar energi gjennom vann-, vind- og solkraft,  samt utbygging og drift av infrastruktur for strøm og fiber.

Styret i ON Energi

 • Bjarne Slapgaard (Styrets leder) - Ekstern

 • Håkon Welde – Aneo AS

 • Per Oluf Solbraa - Gudbrandsdal Energi Holding AS

 • Ole Christian Hvattum - Gudbrandsdal Energi Holding AS

 • Wenche Brenne Drøyvold – Aneo AS

 • Espen Sivertsen – ansattrepresentant ON Energi AS

 • Christopher Fjerdingen-Brown – ansattrepresentant ON Energi AS

bottom of page