top of page
ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!

ELKRAFT

ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
HØYSPENT STEMNING
​VI LEGGER TIL RETTE FOR  DET GRØNNE SKIFTET
VI LEGGER TIL RETTE FOR 
DET GRØNNE SKIFTET

Vår kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne gir trygghet for rasjonell gjennomføring og riktig kvalitet.

ON Energi er en erfaren aktør i markedet for etablering av høyspentanlegg. Vi er en spesialist for bygging av høyspentanlegg for nettselskaper, netteier og industrien. Vi har en særdeles bred spesialkompetanse innen elkraft på ulike tjenester og kan tilby sertifiserte fagspesialister innen det meste av kabelskjøter, endeavslutninger og effektbryteranlegg på spenninger opptil 420kV.

Avdeling Stasjon tilbyr tjenester på nybygg og renovering av komplette trafostasjoner i hele Norge - herunder apparatinstallasjoner, høyspentkabling, AIS, vern- og kontrollanlegg og bygginstallasjon. Vi bygger på spesialkompetanse, og erfaring fra en rekke prosjekter vi har gjennomført over hele landet for ulike kunder.

Avdeling Stasjon tilbyr tjenester på nybygg og renovering av komplette trafostasjoner i hele Norge - herunder apparatinstallasjoner, høyspentkabling, AIS, vern- og kontrollanlegg og bygginstallasjon. Vi bygger på spesialkompetanse, og erfaring fra en rekke prosjekter vi har gjennomført over hele landet for ulike kunder.

Vi innehar en særdeles bred spesialkompetanse innen elkraft på ulike tjenester og kan tilby sertifiserte fagspesialister innen det meste av kabelskjøter, endeavslutninger, effektbryteranlegg og lignende på spenningsnivå fra fiber til 420kV.

Avdeling Stasjon innehar blant annet flere langsiktige rammekontrakter for nybygg av trafostasjoner og har god erfaring med å delta i samhandlingsarbeid fra designfase til gjennomføring og ferdigstilling. Med vår erfaring er dette med å sikre de beste løsningene for prosjektet og en mest mulig rasjonell gjennomføring.

Vi tilbyr også mindre servicejobber på små oppdrag som mindre utvidelser, supervisor for enkelte bryteranlegg og utendørs effektbrytere som krever sertifisering og vedlikeholdsarbeid.

STASJON

Avdeling Stasjon tilbyr tjenester på nybygg og renovering av komplette trafostasjoner i hele Norge - herunder apparatinstallasjoner, høyspentkabling, AIS, vern- og kontrollanlegg og bygginstallasjon. Vi bygger på spesialkompetanse, og erfaring fra en rekke prosjekter vi har gjennomført over hele landet for ulike kunder.
Entreprise er vår avdeling for større totalleveranser - som sitter langt fremme på stolen i møte med det grønne skiftet.

Entreprise er vår avdeling for større totalleveranser - som sitter langt fremme på stolen i møte med det grønne skiftet.

 

Entreprise prosjekterer, planlegger, leverer og utfører på alle spenningsnivå fra 12v batterianlegg til 420kV høyspenningsanlegg, - og vi har en kvalitetskontroll som sikrer god prosjektgjennomføring, riktig kvalitet samt kundens interesser.

Vi er med å bygge for morgendagens elektrifisering av jernbanen, oppgradering av trafostasjoner, kritiske forsyninger rundt om i hele landet, store kabelprosjekt i vindmølleparker, prosjekter basert på solteknologi - og andre komplekse løsninger for å sikre fremtidens bærekraftige behov.

 

Entreprise er der det skjer! ON Energi tar hele jobben!

ENTREPRISE

Entreprise er vår avdeling for større totalleveranser - som sitter langt fremme på stolen i møte med det grønne skiftet.

"Gjennomføring av prosjekter som legger til rette for sikker energiforsyning krever høyt fokus på kompetanse og gjennomføringsevne. Vi har levert gode prosjekter gjennom mange år for ulike kunder – den erfaringen bruker vi i nye prosjekter for å sikre riktig kvalitet, redusert risiko og god totaløkonomi for våre kunder."

- Om det er noe du trenger hjelp til så ikke nøl med å ta kontakt!

​"Gjennomføring av prosjekter som legger til rette for sikker energiforsyning krever høyt fokus på kompetanse og gjennomføringsevne. Vi har levert gode prosjekter gjennom mange år for ulike kunder – den erfaringen bruker vi i nye prosjekter for å sikre riktig kvalitet, redusert risiko og god totaløkonomi for våre kunder."  ​  - Om det er noe du trenger hjelp til så ikke nøl med å ta kontakt!
ODDVAR RØDDENES

LEDER ELKRAFT i ON Energi

SAMMEN BYGGER VI NORGES FREMTID
​"Gjennomføring av prosjekter som legger til rette for sikker energiforsyning krever høyt fokus på kompetanse og gjennomføringsevne. Vi har levert gode prosjekter gjennom mange år for ulike kunder – den erfaringen bruker vi i nye prosjekter for å sikre riktig kvalitet, redusert risiko og god totaløkonomi for våre kunder."  ​  - Om det er noe du trenger hjelp til så ikke nøl med å ta kontakt!
VI ER PÅ STASJONEN
bottom of page