top of page
KOMPETENT 
​ON Energi har sterk kompetanse og er spesialister innen bygging av elektrisk infrastruktur i transmisjon-, region- og distribusjons-nettet. Vår kompetanse sikrer god kvalitet og sikker prosjektgjennomføring. 
KVALITET OG KOMPETANSE

ON Energi har sterk kompetanse og er spesialister innen bygging av elektrisk infrastruktur i transmisjon-, region- og distribusjons-nettet. Vår kompetanse sikrer god kvalitet og sikker prosjektgjennomføring. 

Vi leverer tjenester innenfor de fleste typer av elektriske anlegg. 

 

Våre montører har spesialkompetanse på terminering av høyspenningskabler opp til 170kV, med sertifisering for alle ledende endeavslutninger og skjøter, fra leverandører som Pfisterer, NKT og TE Connectivity. 

 

ON Energi er spesialister på brytermontasje opp til 145kV, med sertifiseringer fra blant annet Siemens og ABB.  

Å være godkjent lærebedrift betyr at man tar et viktig samfunnsansvar. Det er også en god måte å tilføre ny og fersk kompetanse inn i bedriften. 

 

ON Energi er i samarbeid med SEOS godkjent lærebedrift i elektrikerfaget og energimontørfaget. Vi tar årlig inn 5-8 lærlinger i energimontørfaget.

Lærlingene gis praksis innen våre ulike fagområder og veksler dermed mellom praksis innen stasjonsarbeid, kontrollanlegg, kabelarbeid, gatelysarbeid og service. Vi har i tillegg et samarbeid med vårt datterselskap ON Linje, der lærlingene kan få praksis innen linjearbeid.

Les mer om ordningen hos Trondheim Fylkeskommune.

GODKJENT LÆREBEDRIFT

Å være godkjent lærebedrift betyr at man tar et viktig samfunnsansvar. Det er også en god måte å tilføre ny og fersk kompetanse inn i bedriften. 
ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!

GODKJENNINGER

ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
YNGVE VOLENT

HR DIREKTØR i ON Energi

"Investering i opplæring og utvikling gir ikke bare en sterkere og mer kompetent arbeidsstyrke, men styrker også organisasjonens evne til å møte fremtidige utfordringer."

​"Investering i opplæring og utvikling gir ikke bare en sterkere og mer kompetent arbeidsstyrke, men styrker også organisasjonens evne til å møte fremtidige utfordringer."
MED KOMPETANSE FØLGER TRYGGHET
​"Investering i opplæring og utvikling gir ikke bare en sterkere og mer kompetent arbeidsstyrke, men styrker også organisasjonens evne til å møte fremtidige utfordringer."
MENNESKELIG KAPITAL
bottom of page