top of page
​Siden 2019 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Melhus kommune.  ​    Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger.

Siden 2019 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Melhus kommune.

 

Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger.

​Siden 2019 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Melhus kommune.  ​    Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger.
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS
MELHUS

Oppdraget omfatter også administrering og planlegging av arbeidsoppgaver, beredskap, dokumentasjon, møtevirksomhet, rapportering til byggherre og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift, vedlikehold og fornyelse av gatelysanlegget i Melhus kommune.

KONTAKTPERSON

Kenneth Svendsen

(+47) 984 72 869
ksv@onenergi.no

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

SMESTAD - SOGN

420 kV KABELFORBINDELSE

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

HELL

OMFORMER

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

UNIVERSITETET - BELBUAN

132 kV KABEL

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

ENGEBØ

HØYSPENTANLEGG

ELKRAFT

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

LINJE ULLSFJORD

22 kV LINJE

KRAFTLINJE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

GURSKØY

132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE

KRAFTLINJE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

ORKANGER

TRAFO OG HØYSPENT

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

NEA

JORDINGSANLEGG

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

LØKKEN

OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

TRONDHEIM

DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

MELHUS

DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.

MELHUS

FORNYELSE AV GATELYSANLEGG

SERVICE

Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden.
bottom of page