top of page
ON Energi - Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!

SERVICE

ON Energi. Fremtiden er elektrisk, men ikke uten oss!
ON Energi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot industri, næring, offentlig sektor og nettselskaper/ netteiere. Vi utfører jobb på alle spenningsnivå fra signal og fiber opp til 420kV. Våre leveranser spenner fra serviceoppdrag og prosjekter til, ramme-, drift- og vedlikeholdsavtaler 

ON Energi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot industri, næring, offentlig sektor og nettselskaper/ netteiere. Vi utfører jobb på alle spenningsnivå fra signal og fiber opp til 420kV. Våre leveranser spenner fra serviceoppdrag og prosjekter til, ramme-, drift- og vedlikeholdsavtaler 

Vår spesialkompetanse er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og vi har med dette et viktig samfunnsoppdrag. ON Energi jobber kontinuerlig med å utvikle effektive løsninger sammen med og for våre kunder. Vi tilpasser leveranser ut fra kundens behov, vår kompetanse kombinert med erfaring gjør at vi kan bidra med effektive løsninger og riktig kvalitet. 

Vi er leverandør av små og store prosjekter - som byggestrøm/ provisoriske strømanlegg, og ladeløsninger for elektriske kjøretøy og maskiner, vi har spesialutstyr for feilsøking og utbedring på kabel og andre elektriske installasjoner.

Vi har sertifisering og systemer for kontroll og verifikasjon av elektrisk infrastruktur fra kabelanlegg til luftlinjer, samt tilhørende utstyr. Herunder puss/ rengjøring av nettstasjoner uten spenningsavbrudd (AUS), stolpe/ råtekontroll, og annen nødvendig verifikasjon.

Ved behov kan vi sammen med våre samarbeidspartnere levere totaltekniske prosjekter.

KRAFT OG INDUSTRISERVICE

ON Energi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot industri, næring, offentlig sektor og nettselskaper/ netteiere. Vi utfører jobb på alle spenningsnivå fra signal og fiber opp til 420kV. Våre leveranser spenner fra serviceoppdrag og prosjekter til, ramme-, drift- og vedlikeholdsavtaler 
ON Energi er ledende på leveranser av elektrotekniske tjenester ved og langs vei i Trøndelag. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot offentlige, borettslag og nærings kunder. 

ON Energi er ledende på leveranser av elektrotekniske tjenester ved og langs vei i Trøndelag. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot offentlige, borettslag og nærings kunder. 

Vi drifter og vedlikeholder veglysanlegg for store og små kommuner. ON Energi Samferdsel jobber tett på og samarbeider med lokale entreprenører på store og små prosjekter hvor vei- og områdebelysning skal etableres. Vi leverer elektrotekniske installasjoner, og belysning ved fornyelse og utbygging av veier, jernbane, skoler, næring og idrett- og parkanlegg. Drift og vedlikeholdskontrakter er en del av vår hverdag, og vi har gode systemer og rutine for oppfølging av disse. 

Vår lange og brede erfaring innen samferdsel elektro kan spores helt tilbake til Trondheim Energiverk, dette gjør at vi er en foretrukken samarbeidspartner og leverandør inne dette fagfelt.


Vi leverer smarte og innovative løsninger som reduserer strømforbruk og co2avtrykk, og ser på det som vårt oppdrag å ligge fremst i løypa mot det grønne skiftet.

SAMFERDSEL

ON Energi er ledende på leveranser av elektrotekniske tjenester ved og langs vei i Trøndelag. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot offentlige, borettslag og nærings kunder. 
TIL DIN TJENESTE
​LEVERANDØR AV SPESIALISERTE ELEKTROTJENESTER TIL PROFFMARKEDET
LEVERANDØR AV SPESIALISERTE
ELEKTROTJENESTER TIL PROFFMARKEDET

Avdeling Kraft & Industriservice i ON Energi er organisert under forretningsområde Service.

Vår avdeling for service utfører ulike serviceoppdrag og prosjekter hvor spesialkompetanse ofte er etterspurt. Vi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet med særlig fokus på anlegg for høyspenning og infrastruktur. Mange av våre kunder er nettselskaper eller virksomheter som disponerer eget nett, industri, næring og offentlig sektor. Vi utfører oppdrag på alle spenningsnivå fra fiber til 420kV. Våre leveranser spenner fra serviceoppdrag, ramme/ drift/ vedlikeholdsavtaler, til prosjekter.

"Serviceavdelingen i ON Energi er stolt over å levere høyt spesialiserte tjenester innen vårt fokusområde. Vi forstår at kundens behov er driftskritiske.  Vi løser de behov man har, både innen forebyggende vedlikehold, nye installasjoner og oppgraderinger, men aller viktigst: uforutsette hendelser,  ta kontakt og vi rykker ut og bistår slik at ditt elektriske anlegg fungerer optimalt"

MARTIN VALLE

LEDER SERVICE

EFFEKTIVT OG KOMPETENT
​"Serviceavdelingen i ON Energi er stolt over å levere høyt spesialiserte tjenester innen vårt fokusområde. Vi forstår at kundens behov er driftskritiske.  Vi løser de behov man har, både innen forebyggende vedlikehold, nye installasjoner og oppgraderinger, men aller viktigst: uforutsette hendelser,  ta kontakt og vi rykker ut og bistår slik at ditt elektriske anlegg fungerer optimalt"
SERVICEINNSTILT
bottom of page