top of page

 Kompetent

 Engasjert

 Åpen

 Ansvarlig

Vi bygger elektrisk infrastruktur

Stasjonsanlegg-ikon-NY_400px.png
Stasjonsanlegg-ikon-NY_400px.png

ON Energi er i dag en av Norges mest erfarne aktører fra prosjekter for gjennomføring av nybygg og oppgradering av trafostasjoner
på spenningsnivå
opp til 420 kV.
Vi utfører sertifisert montasje av ulike typer apparatanlegg og GIS
anlegg i hele Norge.
Produsenter, Regionale nettselskaper og Statnett er eksempel på våre kunder.

STASJONSANLEGG

STASJONSANLEGG

Ikon_Kontrollanlegg_400px.png
Ikon_Kontrollanlegg_400px.png

ON Energi er en betydelig aktør for planlegging, gjennomføring og montasje ved nybygging og oppgradering av kontrollanlegg i prosjekter i hele Norge.
Vi gjennomfører slike prosjekter både på trafo- og kraftstasjoner.
Produsenter, Regionale nettselskaper og Statnett er eksempel på våre kunder.

KONTROLLANLEGG

KONTROLLANLEGG

ELKRAFT-icon_200px.png
AsELKRAFT-icon_NY_400px.png

ON Energi er en av Norges mest erfarne aktører for levering av ulike tjenester knyttet prosjekter for høyspent kabelanlegg opp til 145 kV.
Vi leverer kabel, utlegging og sertifiserte tjenester for skjøter og endeavslutninger.
Våre kunder er Regionale nettselskaper, Statnett, entreprenører og andre eiere av høyspent infrastruktur.

KRAFTKABEL

AsELKRAFT-icon_NY_400px.png

KRAFTKABEL

Service-infrastruktur-ikon_400px.png
Service-infrastruktur-ikon_400px.png

ON Energi er leverandør av elektrotjenester innen service & infrastruktur.
Vi utfører på alle spenningsnivå fra fiber til 420kV, serviceoppdrag, ramme/ drift/ vedlikeholdsavtaler, og prosjekter.
Industri, nettselskap og aktører med større el-anlegg er våre primærkunder.

SERVICE OG INFRASTUKTUR

SERVICE OG INFRASTUKTUR

LYS-traf_icon_-Ny-farge.png
LYS-traf_icon_-Ny-farge.png

LYS OG TRAFIKKTEKNIKK

ON Energi er en av de ledende aktørene innen utendørs lysanlegg.

 Vi utfører nyetablering og drift/ vedlikehold på lysanlegg for både offentlig og bedrifter i Midt Norge.

Herunder vei, sykkel og gangvei, byrom, idrettsanlegg og trafikkanlegg/signalanlegg.

LYS OG TRAFIKKTEKNIKK

Kraflinje-ny-ikon_400px.png
Kraflinje-ny-ikon_400px.png

Vår satsing på kraftlinje er samlet i vårt datterselskap ON Linje.
ON Linje har betydelig kompetanse og erfaring fra bygging av alle typer kraftlinjer opp til 132 kV.

KRAFTLINJE – ON Linje

KRAFTLINJE – ON Linje

Tjenester
ON Energi har betydelig kompetanse og gjennomføringsevne innenfor våre kjerneområder; vei- og områdebelysning, trafo- og kraftstasjoner, omformeranlegg, kabelanlegg og andre industri-, installasjons- og høyspentrelaterte systemløsninger.
GODKJENNINGER
iso.png
Kiwa_akkreditering_sh.png
Laerebedrift-150x150_sh.png
Sellhica2-150x150_sh.png
Godkjenninger
CONTACT
ON-Energi_logo_WEB-u_300px.png
KONTAKT OSS

 

ON Energi AS
Org.nr: 998 438 756
Post- og besøkadresse:

Tempeveien 41, 7031 Trondheim

E-post: post(a)onenergi.no
Telefon: se ansatte for direktenummer

 

bottom of page