top of page

28 elementer funnet

 • On Energi | Vi bygger elektrisk infrastruktur

  Vi har bred erfaring og kompetanse innen flere fagfelt, og er klare for neste utfordring. Under finner du mer info om våre fagområder, og om du trenger ytterligere informasjon ta kontakt med lederen for ditt utvalgte fagområde. Vi i ON Energi leverer, bygger og drifter dine elektriske installasjoner. VI PLANLEGGER, VI BYGGER, VI DRIFTER HVEM VI ER LES MER OM ON ENERGI HVA VI KAN GJØRE FOR DEG AVDELINGER MED HVER SIN SPESIALKOMPETANSE Vår oppgave er å gjøre energi tilgjengelig på en bærekraftig måte. For å kunne levere på dette er det viktig med kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne. For å sikre at vi kan innfri forventningene til våre kunder, har vi valgt å fokusere våre leveranser. LES MER OM AVDELINGENE ON ENERGI er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet, i hovedsak rettet mot industri, næring, offentlig sektor og nettselskaper/ netteiere. LES MER OM SERVICE SERVICE Forretningsområde kontrollanlegg & kraftstasjon tilbyr tjenester og leveranser samt montasje av kontrollanlegg og mellomspenningsanlegg. LES MER OM KONTROLLANLEGG KONTROLLANLEGG Etter mange år hvor vi har levert ulike prosjekter til kraftforsyningen i Norge, har vi opparbeidet en unik spesialkompetanse innenfor alle deler av elkraftområdet. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester basert på sertifisert spesialkompetanse innenfor en rekke områder – som høyspent kabling, endeavslutninger opp til 170 kV og effektbryteranlegg. LES MER OM ELKRAFT ELKRAFT ON Linje har betydelig kompetanse og erfaring fra bygging av alle typer kraftlinjer opp til 132 kV. Regionale nettselskap er våre hovedkunder for kraftlinjeområdet. GÅ TIL ONLINJE.NO KRAFTLINJE EN TRYGG OG AMBISIØS ARBEIDSGIVER JOBBE I ON ENERGI JEG VIL VITE MER Vi har bred erfaring og kompetanse innen flere fagfelt, og er klare for neste utfordring. Vi vokser stadig, og ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker å være med inn i en elktrisk fremtid med oss. Vi er alltid på utkikk etter mennesker som kan gjøre On Energi enda bedre. Om du er nysgjerrig på hva vi kan tilby, eller ønsker å vite mer om hva vi gjør ber vi deg om å ta kontakt. ALF EGIL HUSBY Adminstrerende direktør i ON Energi aeh@onenergi.no (+47) 922 66 850 "Vi er opptatt av å bygge elektrisk infrastruktur som styrker fremtiden til det norske samfunnet. Vi vil gjerne være med på laget om du også tenker fremover." SE VÅR BÆREKRAFTSVISJON SAMMEN BYGGER VI NORGES FREMTID SAMARBEID ET UTVALG AV DE VI HAR JOBBET SAMMEN MED

 • Om Oss | ON Energi

  OM OSS Vår rolle som uavhengig leverandør skreddersyr prosjekter etter kundens behov. Vi tar hånd om plan og søknadsprosess, prosjektering, risikostyring, prosjektplanlegging, logistikk samt gjennomføring og dokumentasjon. Dette gir en prosess som gir våre kunder trygghet og får prosjektet gjennomført på en effektiv og trygg måte. ON Energi kan som en av landets ledende energientreprenører tilby kunden prosjektutvikling i hele eller deler av prosessen fra et behov oppstår til prosjektet er bygget, testet og ferdigstilt. EN AV NORGES LEDENDE ENERGIENTREPRENØRER ON ENERGI ER FORTELL MEG MER KVALIFIKASJONER SERTIFISERINGER OG GODKJENNINGER Vi ønsker å være i front i bransjen, derfor er det viktig for oss at vi holder oss oppdatert når det kommer til nye standarder. Derfor er vi dedikerte ift at våre ansatte skal inneha alle de siste godkjenninger og sertifiseringer slik at vi kan sørge for at vi leverer på øverste hylle. LES MER OM VÅR KOMPETANSE ON Energi er en kompetent og ansvarlig energientreprenør som legger bærekraft til grunn i alle deler av virksomheten. Vår bærekraftspolicy inkluderer følgende punkter. ​ - Vi måler og evaluerer effekten av bærekraftstiltakene våre - Vi er åpne om vårt arbeid med bærekraft - Vi stiller krav til samarbeidspartnere og leverandører - Vi etterlever alle lover og forskrifter Vi skal sørge for at vår felles elektriske fremtid skal bygges på en måte som tilfredsstiller dagens behov uten å begrense mulighetene for fremtidige generasjoner. VÅR BÆREKRAFTSVISJON EN LEDENDE ENERGI BLI MED OSS INN I FREMTIDEN VÅRE FOKUSOMRÅDER IFT FNS BÆREKRAFTSMÅL Være med på å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. ON Energi skal være med på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. ON Energi ble etablert 01.01.2017, etter en fusjon mellom Elnett Energi og TrønderEnergi Elektro. ​ Målet for ON Energi har helt fra starten av vært å utvikle en solid og attraktiv energientreprenør med nasjonalt nedslagsfelt og utgangspunkt fra Midt-Norge. ON Energi er, og skal være, en solid og attraktiv energientreprenør for prosjekter i hele landet. BLI MED ON INN I FREMTIDEN HISTORIEN VÅR KOMPETENT Vi vil lykkes gjennom å tilføre markedet spesialisert kompetanse for den teknologien som støtter utviklingen i energisektoren. Vi følger regelverk, tar miljøhensyn og vil bidra til å velge bærekraftige løsninger. ​ ENGASJERT Vi ser etter muligheter og løsninger for grønn utvikling i vår bransje. Vi har tillit til våre medarbeidere og tror at engasjerte medarbeidere presterer på et høyere nivå, og er mer innovative i jobben og tar bedre avgjørelser. ​ ÅPEN Vi tror at åpenhet er viktig for å skape tillit, respekt og stimulere til innovasjon og læring, som igjen skaper gode vilkår for positiv endring – dette gir så godt grunnlag for utvikling av kunnskap og fremgang. ANSVARLIG Ansvarlig handler for oss om å ta vare på miljøet, sikre bærekraftig ressursbruk og ivareta samfunnets utvikling og velferd, men også å opptre lojalt, rettferdig og levere god kvalitet. MØT MENNESKENE BAK VERDIENE VÅRE VERDIER VÅKENT ØYE REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS AKTSOMHETSVURDERING esi@onenergi.no (+47) 928 56 195 ESPEN SIVERTSEN Installatør / Leder KS "Det er særdeles viktig at vi holder oss våkne, og hele tiden sørger for at vi leverer kvalitet av aller høyeste nivå i henhold til gjeldende regelverk. Dette gjør vi gjennom å kontinuerlig evaluere vårt arbeid og metoder" LES VÅR AKTSOMHETSVURDERING HER ENERGIENTREPRENØR FOR HELE NORGE EIERSKAP OG STYRE ON Energi er godt posisjonert som en betydelig energientreprenør for gjennomføring av prosjekter knyttet til energiforsyningen i hele Norge. ON Energi har to hovedeiere – Aneo AS og Gudbransdal Energi Holding AS. Aneo AS (49,9%) Aneo ble etablert av TrønderEnergi og HitecVision i 2022, med vesentlige eiendeler på vindkraft, vannkraft, tjenesteleveranser for elektrifisering av samfunnet og med en betydelig vekstkapital for videre satsing som et Nordisk fornybarkonsern. Selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim og aktivitet i hele Norden. ​ Gudbrandsdal Energi Holding AS (44,2% som 100% eier av Elnett Energi Invest AS) Gudbrandsdal Energi Holding AS er morselskapet i Gudbrandsdal Energi-konsernet, en av Innlandets mest solide virksomheter. Konsernets aktiviteter spenner over et vidt område, med produksjon av fornybar energi gjennom vann-, vind- og solkraft, samt utbygging og drift av infrastruktur for strøm og fiber. ​ ​ Styret i ON Energi ​ Bjarne Slapgaard (Styrets leder) - Ekstern Håkon Welde – Aneo AS Per Oluf Solbraa - Gudbrandsdal Energi Holding AS Ole Christian Hvattum - Gudbrandsdal Energi Holding AS Wenche Brenne Drøyvold – Aneo AS Espen Sivertsen – ansattrepresentant ON Energi AS Christopher Fjerdingen-Brown – ansattrepresentant ON Energi AS

 • Drift og Vedlikehold | ON Energi

  Siden 2019 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Melhus kommune. ​ Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS MELHUS Oppdraget omfatter også administrering og planlegging av arbeidsoppgaver, beredskap, dokumentasjon, møtevirksomhet, rapportering til byggherre og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift, vedlikehold og fornyelse av gatelysanlegget i Melhus kommune. KONTAKTPERSON ​ Kenneth Svendsen ​ (+47) 984 72 869 ksv@onenergi.no SMESTAD - SOGN 420 kV KABELFORBINDELSE ELKRAFT HELL OMFORMER ELKRAFT UNIVERSITETET - BELBUAN 132 kV KABEL ELKRAFT ENGEBØ HØYSPENTANLEGG ELKRAFT LINJE ULLSFJORD 22 kV LINJE KRAFTLINJE GURSKØY 132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE KRAFTLINJE ORKANGER TRAFO OG HØYSPENT SERVICE NEA JORDINGSANLEGG SERVICE LØKKEN OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG SERVICE TRONDHEIM DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS FORNYELSE AV GATELYSANLEGG SERVICE

 • Gatelys Trondheim | ON Energi

  Siden 2021 har ON Energi driftet og vedlikeholdt gatelyset i Trondheim kommune. ​ Oppdraget omfatter blant annet reparasjon av feil og skader, vedlikehold og utskifting av lyskilder, master, kabler og gatelysfordelinger. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS TRONDHEIM Oppdraget omfatter også administrering og planlegging av arbeidsoppgaver, beredskap, dokumentasjon, møtevirksomhet, rapportering til byggherre og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift, vedlikehold og fornyelse av gatelysanlegget i Trondheim kommune. ​ ​ Nøkkelinfo: ​ - Ca. 25 000 gatelys ​ - Ca. 1000 fordelinger ​ - Ca. 1300 km kabel KONTAKTPERSON ​ Kenneth Svendsen ​ (+47) 984 72 869 ksv@onenergi.no SMESTAD - SOGN 420 kV KABELFORBINDELSE ELKRAFT HELL OMFORMER ELKRAFT UNIVERSITETET - BELBUAN 132 kV KABEL ELKRAFT ENGEBØ HØYSPENTANLEGG ELKRAFT LINJE ULLSFJORD 22 kV LINJE KRAFTLINJE GURSKØY 132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE KRAFTLINJE ORKANGER TRAFO OG HØYSPENT SERVICE NEA JORDINGSANLEGG SERVICE LØKKEN OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG SERVICE TRONDHEIM DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS FORNYELSE AV GATELYSANLEGG SERVICE

 • Prosjekter | ON Energi

  PROSJEKTER SMESTAD - SOGN 420 kV KABELFORBINDELSE ELKRAFT HELL OMFORMER ELKRAFT UNIVERSITETET - BELBUAN 132 kV KABEL ELKRAFT ENGEBØ HØYSPENTANLEGG ELKRAFT LINJE ULLSFJORD 22 kV LINJE KRAFTLINJE GURSKØY 132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE KRAFTLINJE ORKANGER TRAFO OG HØYSPENT SERVICE NEA JORDINGSANLEGG SERVICE LØKKEN OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG SERVICE TRONDHEIM DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS FORNYELSE AV GATELYSANLEGG SERVICE Her har vi samlet noen få av de prosjektene ON Energi har levert inn i de siste årene . Dette er et lite utvalg prosjekter som viser noe av det våre avdelinger kan utføre, og hvilken kompetanse vi gjør tilgjengelig. Vi bygger elektrisk infrastruktur for fremtiden. STOLT FORTID ELEKTRISK FREMTID VI BIDRAR TIL HER ER NOEN PROSJEKTER VI HAR GJENNOMFØRT

 • Kontrollanlegg | ON Energi

  KONTROLLANLEGG FULL KONTROLL VI TAR HELE JOBBEN ON Energi er en betydelig aktør for planlegging og montasje ved nybygging og oppgradering av kontrollanlegg i prosjekter i hele Norge. Vi gjennomfører prosjekter både på trafo- og kraftstasjoner. Produsenter av utstyr, regionale nettselskap og Statnett er eksempel på våre kunder. SE HVORDAN VI KAN HJELPE DEG KONTROLLANLEGG Forretningsområde kontrollanlegg & kraftstasjon tilbyr tjenester og leveranser samt montasje av kontrollanlegg og mellomspenningsanlegg. Dette gjelder renovering av eldre anlegg samt utvidelse og nyinstallasjon. Vi utfører også serviceoppdrag så som bytte av vern, rehabilitering, feilsøking av kontrollsystemer, bistand ved idriftsettelse etc. KONTAKT OSS FOR MERE INFO Våre medarbeidere er løsningsorientert, leverer kvalitet på utførelse, kostnad og tid. Sammen med våre samarbeidspartnere og prosjekterende er kunden sikret en leveranse innenfor avtalte rammer. Som medarbeider er en sikret opplevelser nasjonalt. Dette både teknisk, sosialt og faglig. Summert en spennende hverdag i ett faglig dyktig, motiverende og sosialt miljø. Våre kunder/ samarbeidspartnere er større utstyrsleverandører og i samarbeid med disse er sluttkundene Statnett, nettselskaper og kraftprodusenter. HER ER NOEN PROSJEKTER VI HAR GJENNOMFØRT LEDER KONTROLLANLEGG i ON Energi JOACHIM V. GLADSØ jgl@onenergi.no (+47) 938 56 200 "Vi har i mange år gjennomført prosjekter for både nybygg og renovering av kontrollanlegg i sentral- og regionalnett, og i tillegg kraftstasjoner i hele Norge. Vi er i dag kanskje en av de mest erfarne aktørene innenfor dette fagområdet i Norge" ​ - Kontakt meg nå! SAMMEN BYGGER VI NORGES FREMTID KONTROLL PÅ KONTINENTET

 • Belbuan | ON Energi

  Et prosjekt hvor vi var totalansvarlig for elektroteknisk prosjektering, leveranse og installasjon av kabelforbindelse. 132 kV KABEL UNIVERSITETET - BELBUAN NØKKELINFO : ​ - *3*1600mm2 a’ 4km ​ - Totalt 36km ​ - 56 tromler​ ​ - Bygges i tettbebygd strøk – fokus på miljø og transport ​ - Vi bygger også begge stasjonene for Tensio i dette prosjektet. Detaljprosjektering pågår - gjennomføring planlagt 2024 KONTAKTPERSON ​ Christoffer Blaalid ​ (+47) 952 14 204 cbl@onenergi.no SMESTAD - SOGN 420 kV KABELFORBINDELSE ELKRAFT HELL OMFORMER ELKRAFT UNIVERSITETET - BELBUAN 132 kV KABEL ELKRAFT ENGEBØ HØYSPENTANLEGG ELKRAFT LINJE ULLSFJORD 22 kV LINJE KRAFTLINJE GURSKØY 132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE KRAFTLINJE ORKANGER TRAFO OG HØYSPENT SERVICE NEA JORDINGSANLEGG SERVICE LØKKEN OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG SERVICE TRONDHEIM DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS FORNYELSE AV GATELYSANLEGG SERVICE

 • Smestad | ON Energi

  Et prosjekt hvor vi var Totalentreprenør for logistikk, betong, stål samt all kabelhåndtering fra Drammen Havn til installasjonsted 420 kV KABELFORBINDELSE SMESTAD - SOGN NØKKELINFO : ​ - 24 km med 2500mm2 kabel. ​ ​ - 36kg/mtr 1000mtr pr trommel ​ ​ - Trommelmål 4x5meter 43tonn​ ​ ​ - Brukte egenutviklet kabel-aggregat for skånsom kabelhåndtering​. ​ - Brukte seriekoblede kabelskyvere ​ - Utførte montasje i 40 meter vertikal kabelsjakt Gjennomført i 2022 på tid og budsjett KONTAKTPERSON ​ Espen Sivertsen ​ (+47) 928 56 195 esi@onenergi.no SMESTAD - SOGN 420 kV KABELFORBINDELSE ELKRAFT HELL OMFORMER ELKRAFT UNIVERSITETET - BELBUAN 132 kV KABEL ELKRAFT ENGEBØ HØYSPENTANLEGG ELKRAFT LINJE ULLSFJORD 22 kV LINJE KRAFTLINJE GURSKØY 132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE KRAFTLINJE ORKANGER TRAFO OG HØYSPENT SERVICE NEA JORDINGSANLEGG SERVICE LØKKEN OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG SERVICE TRONDHEIM DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS FORNYELSE AV GATELYSANLEGG SERVICE

 • Presentasjon - Servicekonsept | ON Energi

  SERVICEKONSEPTET Standard rammeavtale tilbys ved prosjektslutt introduksjon av serviceapparat mot kunde. PL ansvar – må inn i sjekkliste for prosjekt. Omgående utstyr- og montasjebistand (beredskapsavtale), geografi, responstid 72 timer. Driftsleder-tjenester tilbyr årlig visuell kontroll og oppfølging – kommer tett på kunden. Årlig/2-årig kontroll tilstandskontroll,anbefalinger osv. PD målinger, VLF testing, elkontrollør utdanning, termografi, innleie Test-ingeniør som UE,målebil - tjenester,kabelfeil, SF6-gasshåndtering. Byggestrøm lading på anleggsplass, AUS-puss, kontroll av betjeningstenger (OKJ) PLAN FOR SERVICE-TJENESTER INTERNT ON Energi er en leverandør av spesialiserte elektrotjenester knyttet til samferdsel, elektrisk infrastruktur og tilhørende service. Vi leverer på alle spenningsnivå opp til 420kV, samt fiberanlegg. Vi tilbyr ramme-, drifts- og vedlikeholdsavtaler. ​ Målebil Byggestrøm Lading på annleggsplass Kontroll av AUS utstyr og betjeningstenger TDR - Digitalt fingeravtrykk VFL Testing ON site bygge og anleggsledelse Driftslederavtale Rammeavtaler Beredskapsavtaler Utleie av utstyr SERVICETJENESTER ON ENERGI ULIKE FASTE AVTALER Rammeavtale drift og vedlikehold Etter kundens behov Uforpliktende for kunde montasje,feilsøking, generelle oppdrag ​ Beredskapsavtale Utrykning innen avtalt tid Spesialiserte tjenester Hasteoppdrag Driftslederavtale Sakkyndig driftsleder godkjent av DSB Årlig visuell kontroll og oppfølging VI TILBYR VI HAR UTVIDET SPESIALKOMPETANSE Sertifisert for alle ledende endeavslutninger og skjøter inntil 170kV spenningsnivå. Sertifisert for alle ledende effektbrytere på 24-145kV spenningsnivå. Eier egen 4 t/m beltekran med sektor-begrensing for arbeid nær/ved spenningsatt anlegg. Hybrid drift : diesel eller elektrisk VLF testing av energikabler blir mer og mer vanlig i Norge og har vært vanlig praksis i mange europeiske land i nærmere 30 år. VLF står for «very low frequency» og kalles ofte 0,1 Hz metoden på norsk. Dette er en AC test med høyspent som benyttes på både på PEX kabler og på papir-massekabler, både gamle og nye kabelinstallasjoner. VLF er en høyspenttest som har til hensikt å knekke kontrollert eventuelle svakheter i en kabel UTEN å være destruktiv på frisk isolasjon. Med andre ord så benyttes VLF test til å verifisere at nyanlegg er ok og at gamle anlegg er friskmeldt. VLF - TESTING VERY LOW FREQUENCY VI BRUKER MÅLEBIL Kapasitet til 32kV DC. Utfører Støtgeneratormetode – også kalt “akustisk felt metode“ Er en målemetode på høyohmig feil, som kabelbrudd og jordfeil. Gir nøyaktig påvisning av feil sted. DC test av kabler opptil 32kV. (ikke egnet for PEX kabel) Brenn funksjon på 20kV til bruk hvis lav-ohmig feil og vanskelig å måle. ARM pluss Ekkometer med høy-ohmig måling av kabler, brukes til avstandsmåling fram til feilsted. TDR Funksjon måler impedansen til bruk til måling av tilstand av kabel. Teleflex ekkometer for energikabler og ekstreme kabellengder. Isolasjonsmåling. Kappefeil måler ut feilsted på kappefeil. Vi har et godt utvalg av utstyr som kan leies ut. ​ Trommelstativer inntil 20 tonn – brems og hydraulisk spolefunksjon Omac Seriekoblede elektriske kabelskyver med hastighetsregulering for lange og komplekse kabel-traseer Elektrisk vinsj med batteripakke 5 tonn med trekkraftregistrering og fjernkontroll. Tesmec PE1250 Dieselvinsj 3 tonn med trekkraftregistrering og fjernkontroll Omac 2000 rett-trinser 160mm bredde + en rekke spesialtrinser UTSTYR FOR KABELHÅNDTERING UTLEIE Digitalt fingerprint av friskt anlegg gir godt grunnlag for sammenligning ved feilsituasjon. ​ Ekkometer med en rekkevidde på inntil 20km. Viser antall meter frem til feilstedet og detekterer lavohmige feil eller direkte kortslutninger samt brudd eller åpen ende. Forandringer i impedans egnet til tilstandsrapport av ny lagt kabel og gamle kabler 2 kanaler for samtidig måling på flere faser med effektiv visning dual aspect display IP54 klassifisering for skikkelig feltbruk Designet for bruk på alle kabeltyper, luftlinjer og høyspenningskabler TDR - DIGITALT FINGERPRINT ON ENERGI TILBYR OGSÅ

 • Service | ON Energi

  SERVICE ON Energi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot industri, næring, offentlig sektor og nettselskaper/ netteiere. Vi utfører jobb på alle spenningsnivå fra signal og fiber opp til 420kV. Våre leveranser spenner fra serviceoppdrag og prosjekter til, ramme-, drift- og vedlikeholdsavtaler ​ Vår spesialkompetanse er en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og vi har med dette et viktig samfunnsoppdrag. ON Energi jobber kontinuerlig med å utvikle effektive løsninger sammen med og for våre kunder. Vi tilpasser leveranser ut fra kundens behov, vår kompetanse kombinert med erfaring gjør at vi kan bidra med effektive løsninger og riktig kvalitet. KONTAKT OSS FOR MERE INFO Vi er leverandør av små og store prosjekter - som byggestrøm/ provisoriske strømanlegg, og ladeløsninger for elektriske kjøretøy og maskiner, vi har spesialutstyr for feilsøking og utbedring på kabel og andre elektriske installasjoner. ​ Vi har sertifisering og systemer for kontroll og verifikasjon av elektrisk infrastruktur fra kabelanlegg til luftlinjer, samt tilhørende utstyr. Herunder puss/ rengjøring av nettstasjoner uten spenningsavbrudd (AUS), stolpe/ råtekontroll, og annen nødvendig verifikasjon. ​ Ved behov kan vi sammen med våre samarbeidspartnere levere totaltekniske prosjekter. HER ER NOEN PROSJEKTER VI HAR GJENNOMFØRT KRAFT OG INDUSTRISERVICE ON Energi er ledende på leveranser av elektrotekniske tjenester ved og langs vei i Trøndelag. Vår virksomhet er i hovedsak rettet mot offentlige, borettslag og nærings kunder. ​ Vi drifter og vedlikeholder veglysanlegg for store og små kommuner. ON Energi Samferdsel jobber tett på og samarbeider med lokale entreprenører på store og små prosjekter hvor vei- og områdebelysning skal etableres. Vi leverer elektrotekniske installasjoner, og belysning ved fornyelse og utbygging av veier, jernbane, skoler, næring og idrett- og parkanlegg. Drift og vedlikeholdskontrakter er en del av vår hverdag, og vi har gode systemer og rutine for oppfølging av disse. KONTAKT OSS FOR ET TILBUD Vår lange og brede erfaring innen samferdsel elektro kan spores helt tilbake til Trondheim Energiverk, dette gjør at vi er en foretrukken samarbeidspartner og leverandør inne dette fagfelt. Vi leverer smarte og innovative løsninger som reduserer strømforbruk og co2avtrykk, og ser på det som vårt oppdrag å ligge fremst i løypa mot det grønne skiftet. HER ER NOEN PROSJEKTER VI HAR GJENNOMFØRT SAMFERDSEL TIL DIN TJENESTE LEVERANDØR AV SPESIALISERTE ELEKTROTJENESTER TIL PROFFMARKEDET Avdeling Kraft & Industriservice i ON Energi er organisert under forretningsområde Service. Vår avdeling for service utfører ulike serviceoppdrag og prosjekter hvor spesialkompetanse ofte er etterspurt. Vi er leverandør av elektrotjenester i proffmarkedet med særlig fokus på anlegg for høyspenning og infrastruktur. Mange av våre kunder er nettselskaper eller virksomheter som disponerer eget nett, industri, næring og offentlig sektor. Vi utfører oppdrag på alle spenningsnivå fra fiber til 420kV. Våre leveranser spenner fra serviceoppdrag, ramme/ drift/ vedlikeholdsavtaler, til prosjekter. SE HVA VI KAN HJELPE DEG MED "Serviceavdelingen i ON Energi er stolt over å levere høyt spesialiserte tjenester innen vårt fokusområde. Vi forstår at kundens behov er driftskritiske. Vi løser de behov man har, både innen forebyggende vedlikehold, nye installasjoner og oppgraderinger, men aller viktigst: uforutsette hendelser, ta kontakt og vi rykker ut og bistår slik at ditt elektriske anlegg fungerer optimalt" MARTIN VALLE LEDER SERVICE mvl@onenergi.no (+47) 480 69 570 EFFEKTIVT OG KOMPETENT SERVICEINNSTILT

 • Montør | ON Energi

  SØK HER Arbeidsgiver : ON Energi Stillingstittel : Energimontør eller Elektriker Frist : Snarest Ansettelsesform : Fast ​ ON Energi opplever en betydelig økning i oppdragsmengden i Trøndelag og Norge. Derfor søker vi etter flere dyktige medarbeidere som energimontører og/eller elektrikere. Vi ønsker å forsterke vårt team med enkeltpersoner som søker faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver, samtidig som de trives i et positivt arbeidsmiljø ​ I ON Energi jobber vi med elektrisk infrastruktur for profesjonelle kunder som kommuner, nettselskaper, industri og entreprenører. Arbeidsoppgavene er varierte innenfor en rekke områder som; Mellomspenningsanlegg opp til 22kV: Feilsøking og feilretting Nyanlegg / utvidelser Servicearbeid i industribedrifter Deltagelse på større prosjekter i Trøndelagsområdet og i noen tilfeller øvrige deler av landet. Feilsøking og feilretting Serviceoppdrag mot næring Trafo- og koblingsanlegg fra 11kV til 132kV Kontrollanlegg i trafostasjoner Høyspentkabelanlegg fra 11kV til 420kV ON Energi har en betydelig virksomhet i Trøndelag og i tillegg prosjekter i hele Norge. Vi er i dag vurdert til å være en av de ledende entreprenørene innenfor de fagfeltene vi opererer i og vi har mange spennende prosjekter som er viktig for Trondheim, Trøndelagsregionen og i landet forøvrig. Ønsker du å være med å bidra på vår "reise", så er du en god kandidat. Er du i tillegg en person som er raus i ditt bidrag til arbeidsmiljøet, nøyaktig, løsningsorientert, strukturert og god til å holde tidsfrister, er du den vi søker. Vi er ute etter deg som er selvstendig , men du skal selvsagt ikke jobbe alene hele tiden. Mange av oppdragene våre krever at vi jobber sammen for å få jobben gjort. Og du vet at nøkkelen for å få det til, er gode samarbeidsevner og kommunikasjon med dine kompetente kolleger. I tillegg til disse egenskapene er det også viktig at du har disse grunnleggende tingene på plass: Fagbrev innen Gr. H eller Gr. L Godt fokus på HMS og KS Du behersker norsk skriftlig og muntlig Førerkort kl. B Fortrolig med bruk av PC og PC-baserte verktøy Vi kan tilby deg en interessant og utfordrende stilling i et dynamisk miljø. Du vil ta del i et godt arbeidsmiljø med høy trivsel og et stort engasjement Hos oss får du konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger. For nærmere informasjon og søknad, ta gjerne kontakt med vår HR- leder Yngve Volent, tlf: 924 54 924, eller forretningsområdeleder for service, Martin Valle, tlf: 48069570 Vi ser frem til å høre fra deg! ​ Om arbeidsgiveren I ON Energi er vi definitivt stolt av den jobben vi gjør, og de komplekse utfordringene vi løser hver dag for våre kunder. Det er ett stort ansvar å være en ledende aktørene innen utbygging av elektrisk infrastruktur, og ved å ha fokus på utvikling av våre medarbeidere, er vi sikker på at vi fortsatt kommer til å opprettholde og styrke vår posisjon inn i fremtiden. Ønsker du å utvikle deg som leder og en del av vår kultur som er engasjert, åpen, kompetent og ansvarlig med et sterkt fokus på VI og et godt arbeidsmiljø så send oss gjerne en søknad. Vi ønsker å være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass og oppfordre kvinner til å søke! ON Energi er en nasjonal energientreprenør med utgangspunkt i Midt-Norge. ON Energi har betydelig kompetanse og gjennomføringsevne innenfor våre kjerneområder; vei- og områdebelysning, trafostasjoner, kontrollanlegg og kraftstasjoner, omformeranlegg, kabelanlegg og andre industri-, installasjons- og høyspentrelaterte systemløsninger. ON Energi eies med 51% av Elnett Energi Invest og 49% av Aneo i og har ca 85 ansatte. VIL DU VÆRE MED Å UTVIKLE ELEKTRISK INFRASTRUKTUR I TRØNDELAG? SØK HER

 • Gatelysanlegg | ON Energi

  Fornyelse av komplett gatelysanlegg med master, armaturer, kabel og fordeling. ​ ON Energi er totalentreprenør av hele gatelysanlegget med graver og koordinering mot andre kabeletater samt VA. GATELYSANLEGG GIMSE NØKKELINFO : ​ - Ca. 230 nye master og armaturer ​ - 9 nye gatelysfordelinger ​ - Ca. 8000m kabel KONTAKTPERSON ​ Kenneth Svendsen ​ (+47) 984 72 869 ksv@onenergi.no SMESTAD - SOGN 420 kV KABELFORBINDELSE ELKRAFT HELL OMFORMER ELKRAFT UNIVERSITETET - BELBUAN 132 kV KABEL ELKRAFT ENGEBØ HØYSPENTANLEGG ELKRAFT LINJE ULLSFJORD 22 kV LINJE KRAFTLINJE GURSKØY 132 kV KOMPOSITTMAST-LINJE KRAFTLINJE ORKANGER TRAFO OG HØYSPENT SERVICE NEA JORDINGSANLEGG SERVICE LØKKEN OPPGRADERING HØYSPENTANLEGG SERVICE TRONDHEIM DRIFT OG VELIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS SERVICE MELHUS FORNYELSE AV GATELYSANLEGG SERVICE

FINNER DU DET DU LETER ETTER?

bottom of page