top of page

Trondheim Kommune Bydrift har valgt ON Energi for å sikre godt lys i Trondheim!

Trondheim Kommune Bydrift utlyste i høst ut konkurranse for drift og vedlikehold av kommunens vei- og gatelys de nærmeste årene. Kontrakten omfatter mer enn 25 000 lyspunkt som skal vedlikeholdes for å sikre godt lys for kommunens innbyggere. I avtalen ligger det et betydelig ansvar som vi i ON Energi er glade og stolte over å blitt tildelt fra Trondheim Kommune Bydrift. Kontrakten er viktig for oss og vil sysselsette 8-10 ansatte de neste årene.

Parallelt med nevnte anbudskonkurranse for drift og vedlikehold av kommunens vei- og gatelys, planlegger kommunen utskifting til ny og energieffektiv belysning i byens 16 lysløyper. Også denne kontrakten er tildelt ON Energi. Her skal det skiftes opp mot 1000 gamle lysarmaturer med nye effektive LED-armaturer. Dette arbeidet skal starte til våren og er planlagt ferdigstilt når sesongen starter høsten 2022.


353 visninger0 kommentarer
bottom of page