top of page

Elkem Thamshavn velger kabelkompetanse fra ON Energi

Elkem Thamshavn på Orkanger utenfor Trondheim skal fornye sitt koblingsanlegg for 22kV og har valgt ON Energi som samarbeidspartner.

Det nye 22 kV koblingsanlegget skal etableres ved en ny lokasjon på Elkem Thamshavn sitt industrianlegg på Orkanger. Som en del av oppdraget skal ON Energi etablere nytt Høyspent (HS) kabelanlegg med mer enn 8000 meter HS kabel med tverrsnitt fra 150 mm2 til 630 mm2 og tilhørende endeavslutninger. I tillegg skal det legges mer enn 2000 m styre- og overvåkingskabling for det nye anlegget.


275 visninger0 kommentarer
bottom of page