top of page
  • aeh893

Tensio velger ON Energi og Siemens for stor oppgradering av infrastrukturen i Trondheim

Vestbyen trafostasjon ved Skansen i Trondheim er et viktig knutepunkt for distribusjon av strøm i Trondheim – Tensio har nå besluttes oppgradering og nybygg.

Ny Vestbyen trafostasjon er et komplisert og omfattende prosjekt. Distribusjon av strøm skal foregå gjennom stasjonen også i byggeperioden. Tensio har valgt ON Energi til å gjennomføre elektroarbeidene i forbindelse med omlegging og nybygg. Leverandør av ingeniørtjenester og HS-utsyr er Siemens.


ON Energi er nå i gang med forberedende arbeider for å bygge en midlertidig 11/66kV transformatorstasjon som skal driftes i perioden fram til Nye Vestbyen transformatorstasjon står klar høsten 2022.

Både midlertidig og ny stasjon bygges som Siemens Blue GIS, gass isolert system, med et miljøvennlig alternativ til fluorgassen SF6.  Stasjonen ligger geografisk plassert i Trondheim sentrum og det er naboer og trafikk som må hensyntas i byggeperioden.


I løpet av 2020 vil ON Energi ha lagt driften over på midlertidig stasjon og bygging av ny stasjon foregår gjennom 2021. I løpet av 2022 vil de elektrotekniske installasjonene finne sted, slik at man etter planen kan spenningstette ny stasjon høsten 2022.

767 visninger0 kommentarer
bottom of page