top of page

Siemens Mobility har valgt ON Energi for montasje av elektroteknisk installasjon for BaneNor!

Oppdatert: 23. nov. 2021
Siemens Mobility har valgt ON Energi for montasje av elektroteknisk installasjon for BaneNor’ omformerstasjon på Kjelland i Egersund.

Dette er et komplekst og framtidsrettet prosjekt som skal forsyne sørlandsbanen. Omformerstasjon er grensesnittet mellom det ordinære forsyningsnettet og jernbanenettet. Man omformer her energi fra vanlig 50Hz til 16,7Hz. Omformerstasjonen bygger på spennende teknologi for moderne jernbane, og også spennende og innovative løsninger som for eksempel å kjøre returstrøm tilbake til stasjonen når toget bremser.

ON Energi sin Leveranse omfatter installasjon av huselektrisk, omformere, reaktorer, styringssystemer, kontrollsystemer, tavler, transformatorer og enorme mengder kabel.

285 visninger0 kommentarer
bottom of page