top of page
  • aeh893

ON Energi - viktig bidragsyter når Tensio erstatter sjøkabel på Fosen

Da Tensio fikk brudd på den nærmere fire kilometer lange 66 kV-forbindelsen i sjøen mellom Bakstein og Eidsberget på Fosen i Trøndelag 22. juni, var de straks på telefonen til REN for å sikre seg en erstatningskabel fra det relativt nye beredskapslageret for sjøkabel. ON Energi har beredskapsavtale med REN for kabelarbeider og ble forespurt om å stå for montasjearbeidet på land.

I planleggingen av ny kabelforbindelse ble det klart at det var ønskelig å endre traseen for kabelen noe. Ny kabelforbindelse måtte forlenges med noen hundre meter og prosjektet måtte bygge nye master for endeavslutninger på begge sider av fjorden. ON Energi og datterselskapet ON Linje, har betydelig kompetanse på kabel, maste- og linjearbeider og har hatt arbeidet med både kabelarbeider og mastearbeider på land i prosjektet. Samspillet og planleggingen mellom de ulike kompetanseområdene i ON Energi, ON Linje, REN, entreprenørene for utlegging av kabel i sjøen og prosjekteieren i Tensio har fungert svært godt og bidratt til at ny kabel nå er klar for spenningssetting.


267 visninger0 kommentarer
bottom of page