top of page
  • yvo006

ON Energi utfører avbruddsfritt vedlikehold av TENSIO nettstasjoner

For at strømnettet skal fungere til enhver tid, er godt vedlikehold avgjørende. I nærheten av all bebyggelse er det en nettstasjon med store høyspentbrytere og trafo som sikrer strøm til kundene. Utstyret i en slik stasjon må vedlikeholdes etter en fast intervall for å sikre god funksjonalitet og driftssikkerhet. Utfordringen er at utkobling av strømmen til kundene bør unngås, også når slikt vedlikehold gjennomføres. I og med at vi her snakker om svært høye spenninger – 12 kV (12 000V) - er vedlikeholdet i en slik nettstasjon arbeid som er underlagt svært strenge instrukser bla i forhold til sikkerhet. ON Energi har spesialutstyr og personell som er spesialutdannet for å utføre slikt vedlikehold uten at kundene blir uten strøm. ON Energi sine montører utfører vedlikehold og funksjonskontroll av utstyret avbruddsfritt – dette sikrer lang levetid på utsyr og sikker forsyning til TENSIO sine kunder.


154 visninger0 kommentarer
bottom of page