top of page

ON Energi sørger for å få den nye sjøkabelen fra Senja klargjort

ON Energi er en av Norges mest erfarne aktører for levering av ulike tjenester knyttet prosjekter for høyspent kabelanlegg opp til 145 kV – og i tillegg betydelig erfaring med prosjekter på spenningsnivå helt opp til 420 kV. Våre kunder er netteiere/nettselskaper, kraftprodusenter og andre eiere av høyspent infrastruktur. Vi har en kostnadseffektiv organisasjon med dyktige prosjektledere og kvalitet i prosesser og styringssystemer.


Vi er i stadig bevegelse og utvikler hele tiden ny kompetanse med basis i eksisterende, parallelt med at vi gjennomfører med høy kvalitet i avtalte prosjekter.


Akkurat nå jobber vi med en sjøkabel fra Senja som skal i land og opp i en mast på fastlandet. Her er det store dimensjoner, tunge løft og spesialkompetanse som må til. I dette tilfellet skal sjøkabelen påmonteres endeavslutninger for så å heises opp i mast med overgang til linje.236 visninger0 kommentarer
bottom of page