top of page
  • aeh893

ON Energi oppgraderer gatelys i Orkland kommune – gir betydelige besparelser og miljøgevinst

Oppdatert: 23. jun. 2020Orkland Kommune har etablert avtale med ON Energi om utskifting av ca 1500 eldre konvensjonell veilysarmaturer til moderne LED-armaturer og etablering av et nytt styresystem for anlegget. Styringssystem som er valgt, «City touch», gir driftspersonellet hos Orkland Kommune full oversikt over alle armaturene og de tekniske dataene på disse i en egen kartløsning. Hver enkelt armatur kan enkelt fjernstyres - slå av og på, justere effekt, eller sette dimmekurver for gater eller områder.

De nye LED-armaturene har en levetid på 100 000 brenntimer som betyr at de skal kunne leve sitt eget liv i 25 år uten videre driftsettersyn. Dette kombinert med betydelig redusert strømbehov vil gi en betydelig besparelse. Beregninger viser at man vil oppnå betydelig innsparing på vedlikehold og strømutgifter, med tilhørende miljøgevinst.

268 visninger0 kommentarer
bottom of page