top of page
  • aeh893

ON Energi har suksess med lærlingeprogrammet – fra lærlinger til dyktige energimontører

ON Energi har helt fra oppstarten hatt ansettelse av lærlinger sentralt i rekrutteringspolitikken. Det er to hovedgrunner til dette. Vi ser på det som en del av vårt samfunnsansvar å utdanne fagfolk som har spesialisert kompetanse innen kritisk infrastruktur. Dette er viktig for beredskapssikkerheten for Norge på kort og lang sikt. I tillegg er ON Energi avhengig av at vi får nye montører som kan være med på vår verdiskaping. En stor andel av lærlingene vi har utdannet til nå er montører og anleggsledere hos oss. Andre bidrar med kunnskapen de har tilegnet seg hos oss i andre deler av energiforsyningen i Norge.


I august 2018 startet fire nye energimontørlærlinger hos oss, og de har alle fire gjennom læretiden vist at de er lærevillige, motiverte og faglig dyktige. Jakob Knudsen, Kristian Viken, Steffen Jenssen og Stian Haneseth har nå avlagt sine fagprøver og alle fire har bestått på første forsøk. Æren for dette skal fordeles på flere. Først og fremst på motiverte og dyktige lærlinger, men også på dyktige fagfolk som har hatt ansvaret for lærlingene under opplæring. Vi ser at både tilrettelegging og gjennomføring av læring har fungert godt. Resultatet av dette er at alle fire nå er fast ansatt som montører. Dette føyer seg inn i en imponerende rekke der nå seksten av seksten energimontørlærlinger har bestått på første forsøk.


Lærlingeprogrammet fortsetter og vi har nye kull på gang. Vi tar hvert år inn nye lærlinger og vi har nettopp gjort avtale med tre nye lærlinger som vil starte til høsten. Til sammen med de som allerede er under opplæring vil ON Energi utdanne åtte nye energimontører de neste tre årene.


413 visninger0 kommentarer
bottom of page