top of page

ON Energi fortsetter suksessen med rekrutteringer av dyktige lærlinger!

Oppdatert: 29. sep. 2021

ON Energi har helt fra oppstarten, lagt ned et betydelig arbeid i å ansette og å utdanne lærlinger. Dette har vært en sentral del av vår rekrutteringspolitikk, og er en sentral del av det av å ta samfunnsansvar. Norge trenger å utdanne fagfolk som har spesialisert kompetanse innen kritisk infrastruktur. Dette er vesentlig for Norges beredskapssikkerhet.


Kompetansen er viktig for Norge, men også helt vesentlig for ON Energi. Kompetanse og utvikling er en del av grunnverdiene i bedriften og ett av suksesskriteriene for å oppnå våre vekstambisjoner. ON Energi er således helt avhengig av at vi får nye montører som kan bidra positivt, med ungt og energisk pågangsmot, og dagsfersk skolekompetanse.


Tidligere har en stor andel av våre lærlinger blitt både montører og anleggsledere hos oss. Andre bidrar med kunnskapen de har tilegnet seg hos oss i andre deler av energiforsyningen i Norge.

I høst har vi ansatt to nye lærlinger. Med de som allerede er under opplæring, vil ON Energi utdanne syv nye energimontører de neste tre årene.


Hils på våre nye lærlinger her:

Marius Fjærli-Tørøk: Martin Aurheim:


296 visninger0 kommentarer
bottom of page