top of page

Ny bru ved Sluppen - ON Energi er godt i gang med forberedende arbeider for Nydalsbrua

Ny bru over Nidelva ved Sluppen har vært planlagt og diskutert i mange år. Nå ser det ut til at dette skal bli en etterlengtet realitet.


Nytt fra ON Energi

For at ny bru skal bli mulig, må en 66 kV luftlinje som krysser området fra Kroppanbrua til Tempeveien demonteres og erstattes med jordkabel. Hovedentreprenør for forberedende arbeider i området, AF Decom, har valgt ON Energi som samarbeidspartner for elektrodelen av prosjektet.

ON Energi monterer nå to nye endemaster på eksisterende luftlinje i området. Videre skal strekkes på ca. 900 meter erstattes med en kraftkabel med et betydelig tverrsnitt – det skal legges ikke mindre enn ni enleder 1200 mm2 jordkabel som erstatning for eksisterende luftlinje.211 visninger0 kommentarer
bottom of page