top of page
  • aeh893

Forberedelser for ny bru over Nidelva - ON Energi sørger for omlegging av høyspentlinjen i området


Mange i Trondheim håper på ny bru over Nidelva ved Sluppen. Planene for ny bru er nok godt i gang og i gode hender. I området hvor det skal bygges, går det idag en høyspentlinje, eid av Tensio, som er viktig for kraftforsyningen til Trondheim. Denne må legges om for at det kan bli mulig å starte bygging av ny bru. ON Energi, et av de selskapet i Midt-Norge som har bredest kompetanse på høyspentanlegg, er nå i avslutningsfasen for de forberedende arbeidene som må på plass før arbeidet med ny bru kan starte. demonterer nå høyspentlinjen i området - linjen blir nå lagt i kabel under bakken. Dette er omfattende prosess hvor kabler med store dimensjoner må til for å erstatte linjen som i dag går i luften. ON Energi har den spesialkompetansen som skal til og ferdigstiller arbeidet med ny kabel og demontering av gammel linje i løpet av de nærmeste ukene.

Denne skal demonteres og erstattes med nye kabler i bakken.378 visninger0 kommentarer
bottom of page