Stilling ledig

ON Energi leverer tjenester innenfor bygging og drift av elektrisk infrastruktur. Med utgangspunkt i vårt hovedkontor i Trondheim utfører vi oppdrag lokalt og gjennomfører prosjekter i hele Norge innen elektrifisering.

Vi er i god utvikling og ser nå etter nye medarbeidere innenfor flere områder. Vi søker deg som er motivert for å ta ansvar for god utvikling og resultatoppnåelse for våre kunder og selskapet.

 

Prosjektleder Høyspent kabelanlegg
 
On Energi sitt fagområde Kraftkabel er i vekst, vi har hele Norge som forretningsområde og er derfor en av de ledende landsdekkende entreprenørene. Med mange spennende prosjekter som er viktige for landets infrastruktur, ser vi etter deg som ønsker å bidra og styrke oss innen dette spennende fagområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse/styring av prosjekter i størrelsesorden 1-15mill

 • Regne pris og gi tilbud på forespørsler som kommer fra våre kunder

 • Gjennomføre prosjekter fra A til Å. Kalkulasjon, tilbud, forhandlinger, prosjektinngåelse, planlegging, oppstart, prosjektstyring og dokumentasjon/avslutning

 • Sørge for å sikre god prosjektgjennomføring på en økonomisk tilfredsstillende måte, som legger grunnlaget for videre vekst

 • Stedlig oppfølging på utførende prosjekter ved behov

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Elektrofaglig bakgrunn, gjerne Master eller Bachelor innen elkraft

 • Relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiversiden

 • Forretningsorientert tankesett med ønske om en faglig- og ledelsesmessig karriere

 • Markeds- og salgsorientert 

 • God relasjonskompetanse med styrkebasert tilnærming til ledelse

 • Strukturert og strategisk tankesett

 

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert, og god til holde tidsfrister

 • Gode samarbeidsevner, og god på kommunikasjon

 • Selvstendig

 • Løsningsorientert

 • Analytisk

 • Utviklingsorientert

 

Kontaktperson for stillingen:

Øystein Todal
oto@onenergi.no
916 71 899

Søknad sendes til:

HR-leder Yngve Volent 

yvo@onenergi.no

924 54 924

Søknadsfrist 10. mars 2021

 • Linkedin Sosiale Ikon
 

Prosjektleder Vei- og gatelys
 
On Energi sitt fagområde Lys og Trafikteknikk er i vekst, vi har «stor Trøndelag» som forretningsområde og er en av de ledende entreprenørene innen dette området. Med mange spennende prosjekter som er viktige for regionens infrastruktur, ser vi etter deg som ønsker å bidra og utvikle oss innen dette spennende fagområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse/styring av prosjekter og rammeavtaler

 • Utvikle prosjekter sammen med kunder, kalkulere og gi tilbud på forespørsler

 • Gjennomføre prosjekter fra A til Å. Kalkulasjon, tilbud, forhandlinger, prosjektinngåelse, planlegging, FebDok og lysberegninger oppstart, prosjektstyring og dokumentasjon/avslutning

 • Sørge for å sikre god prosjektgjennomføring på en økonomisk tilfredsstillende måte, som legger grunnlaget for videre vekst

 

Kvalifikasjoner:

 • Elektrofaglig bakgrunn, fagbrev innenfor elektro gjerne teknisk fagskole eller Bachelor

 • Relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiversiden

 • Forretningsorientert tankesett med ønske om en faglig- og ledelsesmessig karriere

 • Markeds- og salgsorientert 

 • God relasjonskompetanse med styrkebasert tilnærming til ledelse

 • Strukturert og strategisk tankesett

 • Førerkort klasse B

 

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert, og god til holde tidsfrister

 • Gode samarbeidsevner, og god på kommunikasjon

 • Selvstendig

 • Løsningsorientert

 • Analytisk

 • Utviklingsorientert

Kontaktperson for stillingen:

Øystein Todal
oto@onenergi.no
916 71 899

Søknad sendes til:

HR-leder Yngve Volent 

yvo@onenergi.no

924 54 924

Søknadsfrist 10. mars 2021

 • Linkedin Sosiale Ikon
 

Prosjektleder med ENA (Ekomnettautorisasjon)
 
On Energi sitt fagområde Service & Infrastruktur er i vekst, og ønsker å utvikle dette videre, ON Energi opplever en økende etterspørsel etter tjenester innenfor Sikkerhet og kommunikasjon.
 
Vi har «stor Trøndelag» som forretningsområde og er en av de ledende entreprenørene innen dette området. Med mange spennende prosjekter som er viktige for regionens infrastruktur, ser vi etter deg som ønsker å bidra og utvikle oss innen dette spennende fagområdet. Du vil få faglig ansvar og være ON Energi sin faglige resurs innen Ekom, både internt og mot myndigheter, jobbe ute i markedet med å posisjonere ON Energi hos kunder, leverandører og prosjekterende. Herunder være delaktig i strategiske valg for denne type leveranser.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse/styring av prosjekter og rammeavtaler

 • Utvikle prosjekter sammen med kunder, kalkulere og gi tilbud på forespørsler

 • Gjennomføre prosjekter fra A til Å. Kalkulasjon, tilbud, forhandlinger, prosjektinngåelse, planlegging, oppstart, prosjektstyring og dokumentasjon/avslutning

 • Sørge for å sikre god prosjektgjennomføring på en økonomisk tilfredsstillende måte, som legger grunnlaget for videre vekst

 

Kvalifikasjoner:

 • Elektrofaglig bakgrunn, Fagbrev innenfor elektro og teknisk fagskole eller Bachelor

 • Du har eller kvalifiserer til å inneha autorisasjon for installasjon og vedlikehold av ekomnett

 • Relevant erfaring fra entreprenør eller rådgiversiden

 • Forretningsorientert tankesett med ønske om en faglig- og ledelsesmessig karriere

 • Markeds- og salgsorientert 

 • God relasjonskompetanse med styrkebasert tilnærming til ledelse

 • Strukturert og strategisk tankesett

 • Førerkort klasse B

 

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert, og god til holde tidsfrister

 • Gode samarbeidsevner, og god på kommunikasjon

 • Selvstendig

 • Løsningsorientert

 • Analytisk

 • Utviklingsorientert

 

Kontaktperson for stillingen:

Øystein Todal
oto@onenergi.no
916 71 899

Søknad sendes til:

HR-leder Yngve Volent 

yvo@onenergi.no

924 54 924

Søknadsfrist 10. mars 2021

 • Linkedin Sosiale Ikon
 

Servicemontør Gr L/Energimontør
 
On Energi sine fagområde Lys & Trafikkteknikk og Service & Infrastruktur er i vekst, og vi ønsker å utvikle dette videre.

Vi har «stor-Trøndelag» som forretningsområde og er en av de ledende entreprenørene innen dette området. Med mange spennende prosjekter som er viktige for regionens infrastruktur, ser vi etter deg som ønsker å bidra innen disse spennende fagområdene. Du vil få selvstendig ansvar for utførelse av oppdrag ofte i samarbeid med kollegaer. Du vil disponere egen servicebil.

Arbeidsoppgaver:

 • Selvstendig utførelse av oppdrag hovedsakelig innen elektrisk infrastruktur

  • Vei og gatelys

  • Industri

  • Kraftverk og distribusjonsanlegg

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som Elektriker eller Energimontør

 • Godt fokus på HMS og KS

 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig

 • Førerkort kl. B

 • Fortrolig med bruk av PC og PC-baserte verktøy
   

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert og god til holde tidsfrister

 • Gode samarbeidsevner og god på kommunikasjon

 • Selvstendig

 • Løsningsorientert

 

 

Kontaktperson for stillingen:

Øystein Todal
oto@onenergi.no
916 71 899

Søknad sendes til:

HR-leder Yngve Volent 

yvo@onenergi.no

924 54 924

Søknadsfrist 10. mars 2021

 • Linkedin Sosiale Ikon
 

Operativ og allsidig regnskapsleder
 
On Energi har en felles lønn- og regnskapsfunksjon for konsernet. Som følge av vekst har vi nå behov for en dyktig regnskapsleder som kan ta ansvarsfunksjonen, og være en viktig bidragsyter i utviklingen av denne i tråd med veksten i konsernet. Stillingen er nyopprettet, og rapporterer til økonomisjef. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for lønn- og regnskapsavdelingen

 • Faglig kontaktperson for lønn, regnskap, skatt og avgift i konsernet

 • Periodeavslutning og avstemminger   

 • Merverdiavgifts-rapportering

 • Lønns- og regnskapsrapportering

 • Årsoppgjør

 • Bistå ved utarbeidelse av konsernregnskap

 • Videreutvikle og forbedre selskapets prosesser og rutiner innenfor lønn og regnskap, samt sikre god fordeling av oppgaver og ansvar innenfor funksjonen

 • Bidra i konsernets arbeid med videreutvikling av systemer

 • Diverse ad hoc-oppgaver

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen økonomi/regnskap/revisjon

 • Erfaring fra revisjon eller regnskapsfunksjon, gjerne i større selskap

 • Erfaring med etablering av prosesser og rutiner for regnskapsfunksjonen

 • Gode IT-kunnskaper og -forståelse. Svært gode Excel-kunnskaper, og fordel med (men ikke krav om) erfaring med Dynamics AX2009

 

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert og god til holde tidsfrister

 • Gode samarbeidsevne og god på kommunikasjon

 • Selvstendig

 • Løsningsorientert

 • Analytisk

 • Utviklingsorientert

 

Kontaktperson for stillingen:

Guro Sundal
gsu@onenergi.no
924 29 536

Søknad sendes til:

HR-leder Yngve Volent 

yvo@onenergi.no

+47 924 54 924

Søknadsfrist 10. mars 2021

 • Linkedin Sosiale Ikon
Trenger du å vite mer er bare å ta kontakt.

Vi er her for å hjelpe. Kontakt oss via telefon, e-post eller via våre sosiale mediekanaler.

ON-Energi_logo_WEB-u_300px.png